Schweizer Computer Repair, Email & Domain Support

ABSACapitecFNBStandardbankNedbankABSA SARSEfilingABSA facebookWhatsappLabourLabour Anydesk Sage BybelSchweizer Directory

  • Webdesign and solutions

Missie van New Generation Computers:

New Generation Computers (Pty) Ltd is ge-open op 20 Februarie 2002, ‘n handelaar vir die rekenaar en drukker verkope en is tans steeds besig om die plaaslike bedryf in alle aspekte van die rekenaar, verwante produkte te ondersteun. NGC het die mees gebalanseerde personeel vir rekenaar toepaslikke ondersteuning. Ons spesialiseer in netwerk infrastruktuur, insluitend advies, beplanning, implementering en instandhouding van stelsel, sagteware, webwerwe asook velle meer. Kliente diens is ons proffessie. NGC lewer al oor die 20 jaar goeie diens en ons het goeie sakegeleenthede en ‘n diversifikasie van kliënte.

Gebiede wat ons rekenaar installasies oor die afgelope 15 jaar, sluit in:

•Noordwes regerings organisasies.
•Opgraderings, herstelwerk toevoegings en herbeplanning van kantoor stelsels.
•Groot en medium kantoor. Server toepassing en data rugsteun stelsels.
•Print van faktuur / kwitansie / kwitasie boeke.
•Velle meer rekenaar baseerde werk, Waarmee kan NGC U help?

Ons maak U kantoor voel na ‘n tuiste. Ons sorg dat al U Rekenaar, asook kantoor stelsels tevredenheid en gemoedsrus het.

Ons rekenaartoepassings is:

• Gereelde Data Rugsteun
• Flot floei van netwerke
• Sagteware asook hardeware oplossings
• Hardband oplossings (Print van kwitansie / kwotasie / faktuur / Posters / “fliers” en velle meer)
• Webwerwe en epos.
• Aankope van hardware / sagteware.

Bekostigbare Rekenaardienste! 

Onmiddellike diens.

20 jaar ervaring. 

Spesialiteit rekenaar velde sluit in:

• Rekenaarstelsel onderhoud en herstel,  opgradering, uitbreiding    en uitleg van inligtingstelsel.                        
• ”Server”/ bediener toepassing en data rugsteun stelsels. 

• Webwerwe, databasisse en epos oplossings

• Print en ontwerp vir advertensies en besighede.

                

Moenie verder tyd verspil met stelsels wat nie werk nie.  Ons verseker gemoedsrus en tevredenheid.

Asook herstel daarvan.
Waar is NGC geleë?

New Generation Computers .
Reneke Str.53,
Schweizer-Reneke,
Noordwes Provinsie,
Suid-Afrika.
Sel: (082) 370 2686 / (073) 168 8194,
Verkope / General: admin@ngc2.co.za
Vind ons plek op google Map op “Sidebar” of onder kontak ons seksie.

Mission of New Generation Computers:

New Generation Computers opened on 20 February 2002 , a trader for the computer and printer sales. New Generation Computers (Pty) Ltd currently busy trading in all aspects of the computer support related products. NGC have a balanced staff for computer support . NGC service n large variety over the 20 years and got highest professional service in central South-Africa. NGC is exposure to this region and our progressive product adoption have delivered us a good business opportunity and a diversification of customers.

Areas where we did computer installations over the past 15 year’s includes:

• Northwest Government organizations.
• Upgrades, repairs and additional preplanning of office systems .
• Large and medium office support.
• Server application and data backup systems as well as Web design and email support. .
• Print invoice / receipt / quotation / order books .
• Many more computer -based work, including email and website solutions.

Where can we help?
NGC make your office fell like your home . We ensure that all your IT and office systems are a satisfaction and you have peace for your mind.

Affordable Computer Services!
Immediate service.

20 years experience

Our computer specialist in :

• Regular Data Backups
• Swift networks
• Software and hardware solutions
• Hardcover solutions ( Print of receipt / quotation / invoice / Posters / ” Fliers ” and many more ).
• Websites and Email.
• Purchases of hardware / software .
• And repairs.

Specialist in following areas:

• Computer system maintenance and repair,  upgrade, expansion and layout of information systems.
• "Server"/ server application and data backup systems.

• Websites, databases and e-mail solutions

• Print and design for advertising and businesses.

Where is NGC?
New Generation Computers ..
Reneke Str.53,
Schweizer-Reneke,
Northwes Province,
South-Africa.
Cel: (082) 370 2686 / (073) 168 8194,
Sales / General: admin@ngc2.co.za
NGC on Google Maps on Sidebar or under Contact Us section.
Dag op kantoor

Daaglikse word gewerk aan die omgewing se hardeware en sagteware probleme, met n glimlag, nuwe kliente gehelp en webwerwe met grootste plesier gedoen. Spoedige en vriedelikke diens is die wagwoord. So word almal tevrede gehou. Oplossings gesoek en kliente met tevredenheid gen gemoedsrus gelaat.