New Generation Computers – Schweizer PC Repair

ABSACapitecFNBStandardbankNedbank SARSEfilingABSA facebookWhatsappLabour Anydesk Sage Bybel

  • We support hardware and software

Missie:

New Generation Computerss is ge-open op 20 Februarie 2002, ‘n handelaar vir die rekenaar en drukker verkope en is tans steeds besig om die plaaslike bedryf in alle aspekte van die rekenaar, verwante produkte te ondersteun. New Generation Computers het die mees gebalanseerde personeel vir rekenaar toepaslikke ondersteuning. Ons spesialiseer in Bediener en netwerke, infrastruktuur, insluitend advies, beplanning, implementering en instandhouding, van stelsel, sagteware, webwerwe asook velle meer.Kliente diensOns baie jare van blootstelling aan hierdie gebied en ons progressiewe produk aanneming gelewer het en ons die goeie sakegeleenthede en ‘n diversifikasie van kliënte.

Gebiede wat ons elektroniese installasies oor die afgelope 15 jaar, sluit in:

•Noordwes regeringsorganisasies.
•Opgraderings, herstelwerk toevoegings en herbeplanning van kantoor stelsels.
•Groot en medium kantoor. Server toepassing en data rugsteun stelsels.
•Print van faktuur / kwitansie / kwitasie boeke.
•Velle meer rekenaar baseerde werkWaarmee kan NGC U help?

Ons maak U kantoor voel na ‘n tuiste. Ons sorg dat al U Rekenaar, asook kantoor stelsels tevredenheid en gemoedsrus het.

Ons sorg vir:

• Gereelde Data Rugsteun
• Flot floei van netwerke
• Sagteware asook hardeware oplossings
• Hardband oplossings (Print van kwitansie / kwotasie / faktuur / Posters / “fliers” en velle meer)
• Webwerwe
• Aankope van hardware / sagteware.

Asook herstel daarvan.
Waar is NGC geleë?

New Generation Computers ..
Schweizer Str.24,
Schweizer-Reneke,
Noordwes Provinsie,
Suid-Afrika.
Sel: (082) 370 2686 / (073) 168 8194,
verkope / General: admin@ngc2.co.za
Vind ons plek op google Map op “Sidebar” of onder kontak ons seksie.

Mission:

New Generation Computers opened on 20 February 2002 , a trader for the computer and Printer sales and are currently busy trading in all aspects of the computer support related products. New Generation Computers have a balanced staff for computer support . We specialize in servers and networking, infrastructure, including consulting, planning, implementation and maintenance of system software, backup solutions, web sites and office as well as home users solutions. Client service Our many years of exposure to this region and our progressive product adoption have delivered us a good business opportunity and a diversification of customers.

Areas where we did electronic installations over the past 15 year’s include:

• Northwest Government organisations.
• Upgrades, repairs and additional replanning of office systems .
• Large and medium office .
• Server application and data backup systems .
• Print invoice / receipt / quotation / order books .
• Many more computer -based work

Where can we help?
We make your office fell like your home . We ensure that all your IT and office systems are a satisfaction and you have peace for your mind.

We provide :

• Regular Data Backups
• Swift networks
• Software and hardware solutions
• Hardcover solutions ( Print of receipt / quotation / invoice / Posters / ” Fliers ” and many more )
• Websites
• Purchases of hardware / software .
• And repairs.

Where is NGC?
New Generation Computers ..
Schweizer Str.24,
Schweizer-Reneke,
Northwes Province,
South-Africa.
Cel: (082) 370 2686 / (073) 168 8194,
Sales / General: admin@ngc2.co.za
NGC on Google Maps on Sidebar or under Contact Us section.
Dag op kantoor

Daaglikse word gewerk aan die omgewing se hardeware en sagteware probleme, met n glimlag, nuwe kliente gehelp en webwerwe met grootste plesier gedoen. Spoedige en vriedelikke diens is die wagwoord. So word almal tevrede gehou. Oplossings gesoek en kliente met tevredenheid gen gemoedsrus gelaat.