Services / Dienste

Ons dienste

Webwerfe Ontwerp

Ons doen die nodige ontwerp, implementering en ontwerp van webwerwe, doen die nodige webwerf onderhoud en instandhouding, soos nodig en “hosting” van werwerwe en databasisse waar nodig. Ons doen e-commerce (aanlyn verkope) webwerwe en google SEO (Search Engine Opimazation).

Ontwerp van gedrukte kunswerke

Ons doen enige ontwerp en print van boeke, kalenders en papier kunswerke, ontwerp en print.

Printwerke suit in:

 • Dagboeke
 • Almanakke
 • “Fliers”
 • Diesel- , order- ,faktuur-boeke, ens.
 • Banniere
 • en vele meer

Rekenaar sagteware

Ons ondersteun ons kliente se sagteware en programme, doen rugsteun oplossings en diens en instandhouding van sagteware soos:

 • Pastel
 • Easyfile
 • Microsoft
 • Skep Epos adresse en domains
 • Payroll

Rekenaar hardeware

Verkope van nuwe en opgraderings maar doen ook herstelwerke van printers, laptops en rekenaars soos nodig. Of jy n besigheid rekenaar of iets nodig het om jou speletjies te laat glad loop ons maak n plan vir u.

Rugsteun Oplossing

New Generations is al oor die 20 jaar in die mark en weet hoe belangrik elke klient se inligting is, ons het vir elke individu n oplossing, van die huis pc se foto’s tot die koperatiewe kantoor met belangrikke inligting. Rugsteun oplossings wat onsite of direk van die kantoor af gestoor word. Vir daai nodige gevalle.


Our services

Websites Design

We do the necessary design, implementation and layout of websites, the necessary website maintenance and upkeep, as needed and “hosting” of websites and databases where necessary.  We do e-commerce (online sales) websites and google SEO (Search Engine Optimizations).

Design of printed works of art

We do any design and print of books, calendars and any other artwork.

Printed examples are:

 • Diaries
 • Calenders
 • “Fliers”
 • Diesel, order, invoice books, etc.
 • Banners
 • and many more

Computer software

We support our clients’ software and applications, provide backup solutions and services and maintenance of software such as:

 • Pastel
 • Easyfile
 • Microsoft
 • Create Email accounts and domain
 • Payroll

Computer hardware

Sales of new and upgrades but we also do repairs of printers, laptops and computers as needed. Whether you need a business computer or something to keep your games running smoothly, we make a plan for you.

Backup Solution

New Generations Computers has been over 20 years in business and knows how important each client’s information is, we have a solution for every individual, from the home pc’s photos to the cooperative office with important information. Backup solutions that are stored onsite or directly from the office. For those necessary cases.